Publikime

Print
  •       Manual Trajnimi për të Drejtën e Informimit (në gjuhën shqipe)  në bashkpunim me Artikullin e 19.
  •       Liria e Shprehjes, permbledhje e akteve nderkombetare
  •       E Drejta e Informimit, raste gjyqesore nga Bullgaria.
  •       Udhëzues mbi përdorimin e Ligjit Shqiptar për të Drejtën e Informimit.
  •       Një përmbledhje e ligjeve shqiptare për të drejtën e informimit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe informacionin e klasifikuar.
  •       Një numër fletë palosjesh dhe një spot televiziv për të drejtën e informimit.