• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Archive Page

  • Home
  • Archive for korrik 2nd, 2020

QZHDI ka realizuar një seri prej 5 anketimesh të shoqëruara nga grupe të fokusuara mbi integrimin në BE. Qëllimi i anketimeve ishte që të hetonte mënyrën

QZHDI ka realizuar punë kërkimore shtesë, ku përfshihet edhe një anketim i zyrtarëve publike mbi ndërgjegjësimin e tyre mbi ligjin e së drejtës për informim

QZHDI kreu një studim të detajuar monitorimi për projektin e perbashket “Liria e Informimit: një çështje e interesit publik” i cili u implementua nga

Trajnime për administratën publike dhe shoqërine civile në fushën e së drejtës për informim dhe standartet thelbësore në lidhje me integrimin Europian

QZHDI organizoi një Shkollë Verore një-javore mbi parimet dhe praktikat e çështjeve gjyqësore në interes të publikut me një grup prej 15 juristësh në

QZHDI u angazhua me sukses në një fushatë për mbrojtjen e së drejtës së informimit gjatë nje amendimi të Ligjit për Sekretin Shteteror (2006). Ligji i

QZHDI ka kryer trajnime të përfaqesuesve të shoqërisë civile dhe zyrtarëve publik dhe ka trajnuar trajnerët mbi të Drejtën e Informimit si pjesë e projektit