• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

QZHDI

QZHDI

Qëndra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve (QZHDI) është një organizatë jo qeveritare,
jo fitim prurëse e krijuar me Vendimin e Gjykatës se Rrethit Tiranë Nr 62/1 me 14 Nëntor të vitit 2002.
Selia e QZHDI ndodhet në kryeqytetin e Shqipërise, në Tiranë.

“Të kontribojë në zhvillimin dhe demokratizimin e institucioneve dhe të shoqërisë shqiptare dhe të promovojë proçesin e
integrimit Europian të Shqipërisë; stafi shumë i kualifikuar i QZHDI siguron që të gjitha kontratat e shërbimeve të kryhen
gjithmonë në mënyrë efiçente, profesionale dhe të besueshme.”