• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Fake News Project

Qendra për Zhvillim dhe Demokratizim të Institucioneve është duke zbatuar projektin “Fake Neës” në fushën e “Media për qytetarët, qytetarët për median”, financuar nga Bashkimi Europian.

Në kuadër të këtij projekti, për të arritur objektivat, u organizuan një seri trajnimesh me studentë të gazetarisë, drejtësisë dhe shkencave politike, në Universitetet e Tiranës, Korçës, Elbasanit, Durrësit dhe Shkodrës.

Trajnimi u krye nga ekspertë të Fake Neës, të cilët shpjeguan konceptin, efektet që vijnë nga ky proces dhe e ilustruan me shembuj. Këto shembuj tërhoqën vëmendjen e studentëve dhe çojnë në një debat konstruktiv midis tyre.