• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Barazia Gjinore

Gjate 2007, QZHDI ka realizuar nje project te fiancuar nga UNDP, ne lidhje me te drejtat e grave dhe barazine gjinore ne Shqiperi. Gjate ketij projekti u realizua publikimi i dy gazetave qe kishin te benin vetem ceshtjet gjinore ne Shqiperi.