• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Ndërtim Kapaciteti

QZHDI ka kryer trajnime të përfaqesuesve të shoqërisë civile dhe zyrtarëve publik dhe ka trajnuar trajnerët mbi të Drejtën e Informimit si pjesë e projektit të udhëhequr nga Artikulli 19. QZHDI gjithashtu ka punuar me një grup prej 13 OJF-sh, kryesisht në sektorin e të drejtave të grave, për ti ndihmuar në formulimin e kërkesave për informacion si pjesë e projektit të drejtuar nga Iniciativa e Drejtësise për Shoqëri të Hapur (Open Society Justice Initiative ) në 2003-2004. Gjithashtu pothuajse te gjithe projektet qe jane zhvilluar kane pasur si komponent te trajnimin e administrates si te institucioneve qendrore ashtu dhe gjykatave.