• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Punë Kërkimore

QZHDI ka realizuar punë kërkimore shtesë, ku përfshihet edhe një anketim i zyrtarëve publike mbi ndërgjegjësimin e tyre mbi ligjin e së drejtës për informim si pjesë e projektit e drejtuar me Artikullin 19. Në 2003 QZHDI organizoi një projekt trajnues dhe kërkimor mbi “Marreveshjet e Tregtisë së Lirë dhe Roli i Biznesit”. Ky projekt përfshinte studim të Marrëveshjeve të Tregtisë së Lirë dhe trajnime për personat e biznesit në qytetet kryesore të Shqipërisë. Projekti u financua nga Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ).