• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

REFORMË LIGJORE

QZHDI u angazhua me sukses në një fushatë për mbrojtjen e së drejtës së informimit gjatë nje amendimi të Ligjit për Sekretin Shteteror (2006). Ligji i propozuar binte ndesh me ligjin për të drejtën e informimit dhe kërcënonte seriozisht ushtrimin e së drejtës për informim në Shqipëri. Propozimet e paraqitura nga QZHDI dhe Iniciative për Drejtësi (Justice Iniciative) u morën parasysh dhe ndryshimet përfundimtare të ligjit për sekretin shtetëror i reflektonin këto rekomandime.

Gjate vitit 2007-2008 Aktualisht QZHDI eshte duke zbatuar nje tjeter projekt qe ka te beje me reformen ligjore te te “Drejtes se Informimit”. Pas nje sere konkusltimesh dhe pune me ekpertet me te mire te fushes, QZHDI mori dhe mendimet e aktoreve qe jane te interesuar si qeveria, organizatat joqeveritare, gazetaret etj dhe paraqiti nje draft te firmosur nga shtate deputete te forcave te ndryshme ne Kuvendin Popullor. Drafti i paraqitur nga QZHDI eshte diskutuar dhe ka marre miratimin e Komisionit Kuvendor te Ligjeve dhe atij te Mjeteve te Informimit Publik dhe qe nga viti 2009 vazhdon te mos hyje ne axhenden per miratimin ne seance plenare.