• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Info Day

QZhDI organizoi një INFO DAY me studentët, mbajtur më 3 maj 2019, në lidhje me Projektin ACCEL Interreg IPA Cross Border Greqi-Shqipëri.