• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

A TRAINING Program on access to INFORMATION, July 2004- June 2005

  • Albania
  • Projekte

A TRAINING Program on access to INFORMATION, July 2004- June 2005

Projekti suportoj ngritjen e kapaciteteve humane të institucioneve publike qëndrore dhe të administratës së lartë në fushën e të Drejtës së Informimit Publik me synim krijimin e institucioneve me demokraci te qendrueshme ne Shqiperi. Gjatë implementimit të projektit u trajnuan Sekretaret e Përgjithshëm të 17 Ministrive dhe Agjenci të Pavarura dhe 100 zyrtarë të institucioneve qëndrore,  të cilët u njohën me Ligjin për të Drejtën e Informimit, Ligjit “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” dhe Ligjit “Për Mbrojtjen e Sekretit Shtetëror”.