• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

ADVICE TO THE PROCESS OF RAPPROCHEMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA WITH THE EUROPIAN UNION, March 2004 – January 2005

  • Albania
  • Projekte

ADVICE TO THE PROCESS OF RAPPROCHEMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA WITH THE EUROPIAN UNION, March 2004 – January 2005

Projekti kishte si objektiv kryesor ndërgjegjësimin e publikut për hapat e nevojshme që duhen marrë në kuader të procesit  të  Asocim Stabilizimit, nëpërmjet nje pyetësori me 5 pyetje  drejtuar grupeve të ndryshme të interestimit që përfaqësonin: (studentë, politikanë, gjyqtarë, gazetarë dhe punonjës të administratës publike), I cili u publikua në Gazetën °Europë” botim i Ministrisë së Integrimit.