• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

POLICE AND FREEDOM OF INFORMATION, September – December 2004

  • Albania
  • Projekte

POLICE AND FREEDOM OF INFORMATION, September – December 2004

Projektit synonte ndërgjegjesimi brenda strukturës së Policisë së Shtetit për rëndësinë e implementimit të ligjit për të Drejtën e Informimit gjatë kryerjes së detyrës dhe të kuptuarit që zbatimi i ketij ligji lidhet drejtëpërdrejtë me mbrojtjen e të drejtave të njeriut nëpërmjet trajnimit të 120 efektivëvet ë policisë.