• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Monitorim i punes se gjyqesorit

Ne 2008-2009, QZHDI eshte  duke realizuar projektin per monitorimin e punes se gjyqesorit shqiptar. Jane marre ne fokus 9 gjykate te nivelit te pare, Apelit dhe Krimeve te Renda dhe i jane drejtuar kerkesa per informacion ne lidhje me aktivitetin e tyre, si ngarkesa e gjyqtareve, problemet financiare, koha e mbarimit te nje procesi etj. Ky projekt eshte financuar nga USAID. Gjate 2010-2012, QZHDI ka kryer monitorimin e punes sw Gjykates se Larte dhe per kete jane angazhuar monitorues te cilet derguan kerkesa per informacion, si dhe punen e gjykatesve, ngarkesen e punes se tyre etj.