• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Ngritja e kapaciteteve te Gjyqsorit shqiptare

Ne 2006-2007, QZHDI realizoi nje projekt mbi “Gjyqesori shqiptar dhe Konventa Europiane e te Drejtave te Njeriut, Neni 10”. Po ne kete drejtim QZHDI gjate 2008 eshte duke zbatuar projektin “Gjyqesori Shqiptar dhe Konventa Europiane e te Drejtave te Njeriut, Neni 8”. Te dy projektet jane financuar nga qeveria Britanike nepermjet Ambasades se saj ne Tirane. Gjate projektit per monitorimin e Gjykates se Larte, ekspertet e Article 19 kane kryer trajnime me stafin e gjykates ne lidhje me te Drejten e Informimit.