• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Promovimi i Prefesionalizmit

Në 2004-2005, QZHDI realizoi një projekt mbi “Vetë-Rregullimin në Media” në bashkpunim me Artikullin 19. Projekti përfshinte trajnimin e juristëve të medias në Shqipëri mbi standartet ndërkombëtare, publikimin e raportit mbi vetë-rregullimin në rajonet e Europës Juglindore si edhe forume diskutimi me gazetarë shqiptarë.