• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

Projekte

(English) Balance Training Event in Tirana, 4th-5th July 2022

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Balance 2nd Planning Conference

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) BALANCE 1st Planning Conference

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Invitation to External Expertise for Accel Project – Corporate Acceleration Program

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) TRAINING OF THE PUBLIC ADMINISTRATION And THE RIGHT TO INFORMATION, May-July 2006

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) ADVICE TO THE PROCESS OF RAPPROCHEMENT OF THE REPUBLIC OF ALBANIA WITH THE EUROPIAN UNION, March 2004 – January 2005

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) A TRAINING Program on access to INFORMATION, July 2004- June 2005

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) POLICE AND FREEDOM OF INFORMATION, September – December 2004

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Summer School “The Right to information and Freedom of expression”

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Towards Free Media through Legal Reform and Self- Regulation, January-December 2004

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) CYBERLAW, December 2003 – April 2004

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) FOI A MATTER OF PUBLIC INTEREST IN ALBANIA, September 2003 – January 2004

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) ACCESS TO INFORMATION AND WOMEN ISSUES, June 2003-May 2004

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) ACCESS TO INFORMATION AND PUBLIC ADMINISTRATION, June – October 2006

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) “A New Methodology In The Transparency of State Institutions”, August 2005-February 2007

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Data Protection and Police, November 2006 – March 2007

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Access to information and Human Rights of Ethnic Minorities in Albania, December 2006 – March 2007

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Access to Information Monitoring and Anti-Corruption Work, January – December 2007

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Publication of two newspapers supplements on issues of gender equality and domestic violence, November 2007 – March 2008

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) THE RIGHT OF ACCESS TO GOVERNMENT-HELD INFORMATION May 2007-December 2008

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Building Capacity of Albanian Judiciary to Implement European Court of Human Rights Standards in Freedom of Expression Cases, July 2007 – June 2008

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Building Capacity of Albanian Judiciary to Implement European Court of Human Rights Standards on article 8, June 2008 – May 2009

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Access to Information and Investigative Reporting, June 2008 – January 2009

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Reforming the Law on Access to Information in Albania, June 2008 – May 2009

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Transparency of Public Institutions, June 2007 – May 2008

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Monitoring of Court District in Durres, Shkoder, Sarande, Elbasan, Pogradec, Vlora, Gjirokaster Appellate Court,Tirana Appellate Court and Tirana High Crimes Court, September – 2008 -February 2009

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Monitoring of the Supreme Court of Albania, June 2010-May 2011

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Monitoring of the level of transparency in the Albanian Judiciary System, October 2011-September 2012

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Monitoring of the Work of the Procurement Advocate in Albania, September 2010- March 2011

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Building an NGO network in Albania for the EITI of the extracting industry, September2010- August 2011

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) 7th Regional Conference Euro Asia on EITI, September2011- November 2011

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Interreg IPA Greece-Albania, ACCEL- Kick Off Meeting

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

(English) Info Day

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

Komiteti Drejtues ACCEL

Komiteti Drejtues ACCEL, Kastoria – Greqi, Qershor 2019.

(English) ACCEL Steering Committee, Kastoria – Greece

Na vjen keq, kjo faqe mund te shikohet vetem ne mundesine Anglishte Amerikane

Fake News Project

Qendra për Zhvillim dhe Demokratizim të Institucioneve është duke zbatuar projektin “Fake Neës” në fushën e “Media për qytetarët, qytetarët për median”, financuar nga Bashkimi Europian. Në kuadër të këtij projekti, për të arritur objektivat, u organizuan një seri trajnimesh me studentë të gazetarisë, drejtësisë dhe shkencave politike, në Universitetet e Tiranës, Korçës, Elbasanit, Durrësit […]

Fake News Universiteti i Shkodrës dhe Korçës

Fake News Universiteti i Shkodrës dhe Korçës

MONITORIMI I PUNES SE AVOKATIT TE PROKURIMEVE PUBLIKE

Gjate vitit 2010-2011, QZHDI ka kryer monitorimin e punes se Avokatit te Prokurimeve Publike, duke kryer nje sere aktivitetesh si takime me bizneset ne 6 rajonet me kryesore te vendit, intervista te detajuara me Autoritete Kontraktore.

MONITORIM I PUNES SE GJYQESORIT

Ne 2008-2009, QZHDI eshte  duke realizuar projektin per monitorimin e punes se gjyqesorit shqiptar. Jane marre ne fokus 9 gjykate te nivelit te pare, Apelit dhe Krimeve te Renda dhe i jane drejtuar kerkesa per informacion ne lidhje me aktivitetin e tyre, si ngarkesa e gjyqtareve, problemet financiare, koha e mbarimit te nje procesi etj. Ky […]

NGRITJA E KAPACITETEVE TE GJYQSORIT SHQIPTARE

Ne 2006-2007, QZHDI realizoi nje projekt mbi “Gjyqesori shqiptar dhe Konventa Europiane e te Drejtave te Njeriut, Neni 10”. Po ne kete drejtim QZHDI gjate 2008 eshte duke zbatuar projektin “Gjyqesori Shqiptar dhe Konventa Europiane e te Drejtave te Njeriut, Neni 8”. Te dy projektet jane financuar nga qeveria Britanike nepermjet Ambasades se saj ne […]

PROMOVIMI I PREFESIONALIZMIT

Në 2004-2005, QZHDI realizoi një projekt mbi “Vetë-Rregullimin në Media” në bashkpunim me Artikullin 19. Projekti përfshinte trajnimin e juristëve të medias në Shqipëri mbi standartet ndërkombëtare, publikimin e raportit mbi vetë-rregullimin në rajonet e Europës Juglindore si edhe forume diskutimi me gazetarë shqiptarë.

BARAZIA GJINORE

Gjate 2007, QZHDI ka realizuar nje project te fiancuar nga UNDP, ne lidhje me te drejtat e grave dhe barazine gjinore ne Shqiperi. Gjate ketij projekti u realizua publikimi i dy gazetave qe kishin te benin vetem ceshtjet gjinore ne Shqiperi.

ASISTENCË TEKNIKE

QZHDI është aktualisht (2005-2006) e angazhuar në një projekt të madh për të promovuar transpenrencën në institucionet publike. Në fazën e parë të projektit, QZHDI po punon me Drejtorinë e Përgjithëshme të Rrugëve, Bashkinë Laç dhe Bashkinë Vlorë. Projekti që po realizohet me Open Society Justice Initiative dhe me organizatën Sustentia nga Spanja, synon të […]

ZBATIMI I TE DREJTAVE TE MINORITETEVE

Gjate 2006, QZHDI ka realizuar projektin per monitorimin e zbtimit te te drejtave te minoriteteve ne Shqiperi. Ne fokus te projektin kane qene minoriteti Rom dhe ai Boshnjak. Projekti eshte financuar nga Swedish Helsinki Committee.

ANKETIM TË QËNDRIMIT PUBLIK

QZHDI ka realizuar një seri prej 5 anketimesh të shoqëruara nga grupe të fokusuara mbi integrimin në BE. Qëllimi i anketimeve ishte që të hetonte mënyrën sesi grupe të ndryshme sociale në Shqipëri e kuptonin proçesin e integrimit. Grupi i synuar ishin gazetarët, deputet, studentet, gjyqtarët dhe nëpunësit civil. Një përmbledhje e raporteve u publikuan […]

PUNË KËRKIMORE

QZHDI ka realizuar punë kërkimore shtesë, ku përfshihet edhe një anketim i zyrtarëve publike mbi ndërgjegjësimin e tyre mbi ligjin e së drejtës për informim si pjesë e projektit e drejtuar me Artikullin 19. Në 2003 QZHDI organizoi një projekt trajnues dhe kërkimor mbi “Marreveshjet e Tregtisë së Lirë dhe Roli i Biznesit”. Ky projekt […]

MONITORIM I SË DREJTËS PËR INFORMIM

QZHDI kreu një studim të detajuar monitorimi për projektin e perbashket “Liria e Informimit: një çështje e interesit publik” i cili u implementua nga mesi i 2003 deri në mesin e 2005. Projekti u financua nga Ministria e Jashtëme Gjermane dhe Komisioni Europian nën Stabilizimin Demokratik Rajonal të CARDS. Qëllimi i monitorimit ishte të vlerësonte […]

TRAJNIM I ZYRTARËVE PUBLIK

Trajnime për administratën publike dhe shoqërine civile në fushën e së drejtës për informim dhe standartet thelbësore në lidhje me integrimin Europian Nën projektin “Liria e Informimit-Një çështje e interesit publik” i zbatuar në 2003-2005 me financim nga Ministria Gjermane e Punëve të Jashtëme nëpërmjet Paktit të Stabilitetit dhe në partneritet me Artikullin 19, Londër, […]

TRAJNIM I JURISTËVE

QZHDI organizoi një Shkollë Verore një-javore mbi parimet dhe praktikat e çështjeve gjyqësore në interes të publikut me një grup prej 15 juristësh në bashkpunim me Programin e Universitetit të Oksfordit për Ligjin për Median dhe Politikat (Shtator 2004).

REFORMË LIGJORE

QZHDI u angazhua me sukses në një fushatë për mbrojtjen e së drejtës së informimit gjatë nje amendimi të Ligjit për Sekretin Shteteror (2006). Ligji i propozuar binte ndesh me ligjin për të drejtën e informimit dhe kërcënonte seriozisht ushtrimin e së drejtës për informim në Shqipëri. Propozimet e paraqitura nga QZHDI dhe Iniciative për […]

NDËRTIM KAPACITETI

QZHDI ka kryer trajnime të përfaqesuesve të shoqërisë civile dhe zyrtarëve publik dhe ka trajnuar trajnerët mbi të Drejtën e Informimit si pjesë e projektit të udhëhequr nga Artikulli 19. QZHDI gjithashtu ka punuar me një grup prej 13 OJF-sh, kryesisht në sektorin e të drejtave të grave, për ti ndihmuar në formulimin e kërkesave […]

CDDI sign Dar es Salaam Declaration on Budget Transparency

The Dar es Salaam Declaration on Budget Transparency, Accountability and Participation Who we are We are citizens and civil society organizations from around the globe, united by the shared conviction that inclusive and open public budgets are critical to achieving a world in which all human beings enjoy their full human rights – civil, political, […]

OSBE mbeshtet aktivitetet e CCDI lidhur me EITI

Me date 27 mars 2012, Sekretariati Shqiptar i Nismës se Transparencës ne Industrinë Nxjerrëse (ALBEITI) ne bashkëpunim me QZHDI (Qendra per zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve) dhe me mbeshtetjen e OSCE Albania organizoi ne ambientet e Bashkisë Përrenjas ne qarkun e Elbasanit një workshop me temen “Pjesëmarrja Publike një Kontribut i rendesishem i Transparencës ne […]

Konference

Konferencë ndërkombëtare 21-22 Maj Sfida e zhvillimeve rajonale në Shqipëri dhe eksperienca Gjermane Për herë të parë është organizuar në Shqipëri një konferencë ndërkombëtare dy ditore me titullin “Sfidat e zhvillimit rajona në Shqipëri dhe eksperienca Gjermane” në datën 21-22 Maj, 2012. Kjo konferencë u organizua nga Qëndra për Zhvillimin dhe Demokratizimin e Institucioneve dhe […]

QZHDI-Gopac

QZHDI, krijon Degën Shqiptare të GOPAC Me datë 7 prill 2012, në një nga hotelet e Tiranës u mblodh takimi themelues i degës së GOPAC (Global Organization of Parliamentarians Against Corruption), duke e shtrirë ketë organizatë edhe në Shqipëri. Puna për të krijuar degën Shqiptare, nisi që në fundin e tetorit 2011, kur i ndodhur […]