• Str: Myslym Shyri, Building 8/1, Floor 4, Tirane
  • +355 69 208 7744
  • Rruga: Myslym Shyri, Pall. 8/1, kati 4, Tirane
  • +355 4 22 48 519

ANKETIM TË QËNDRIMIT PUBLIK

QZHDI ka realizuar një seri prej 5 anketimesh të shoqëruara nga grupe të fokusuara mbi integrimin në BE. Qëllimi i anketimeve ishte që të hetonte mënyrën sesi grupe të ndryshme sociale në Shqipëri e kuptonin proçesin e integrimit. Grupi i synuar ishin gazetarët, deputet, studentet, gjyqtarët dhe nëpunësit civil. Një përmbledhje e raporteve u publikuan në revistën mujore të Ministrisë së Punëve të Jashtëme për integrimin. Projekti u zbatua në 2004 me financim nga Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ).